Portal
Środa - 26 lutego 2020 Bogumiła, Eweliny, Mirosława      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown  
   
     
Szukaj wg branz
Dodaj wpis


2020-02-15 Polska chce odrzucenia wniosku KE o środki tymczasowe dot. Izby Dyscyplinarnej SN

Rząd w Warszawie chce odrzucenia wniosku Komisji Europejskiej o środki tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polska przekazała wczoraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedź w sprawie wniosku Brukseli.


Sprawa ma związek z wystosowaną w październiku ubiegłego roku skargą KE ws. systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce oraz wnioskiem o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.


Władze Polski zwracają uwagę, że Unia Europejska ani żadna wspólnotowa instytucja, w tym TSUE, nie posiada kompetencji do ingerowania w kwestie ustroju państwa członkowskiego. Tym samym nie ma uprawnień do zawieszenia organu konstytucyjnego, jakim jest SN.


To nie jedyny argument podnoszony przez Polskę – powiedziała wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska.– Zawarliśmy tam kwestię dot. niedopuszczalności zastosowania jakichkolwiek środków zabezpieczających, ponieważ celem tego zabezpieczenia jest zapewnienie, aby przyszły wyrok TSUE został wykonany. Żeby to zrobić, muszą istnieć określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przesłanki. Takich przesłanek, w naszej ocenie, nie ma. (…) W naszej ocenie brak jest jakichkolwiek podstaw do uprawdopodobnienia zasadności skargi KE, ponieważ system dyscyplinarny w Polsce działa w oparciu o ustawę Prawa o ustroju sądów powszechnych i Ustawę o Sądzie Najwyższym. System nie odbiega od standardów, które istnieją w krajach członkowskich, i jest oparty o funkcje orzecznicze sędziów – zaznaczyła.Wiceminister zwróciła również uwagę na to, że minister sprawiedliwości nie posiada żadnych kompetencji, jeśli chodzi o sądownictwo dyscyplinarne.– Nie ma więc jakiegokolwiek interesu czy uprawdopodobnienia zasadności skargi. Nie ma też konieczności stosowania zawieszania przepisów z uwagi na interes zarówno KE, jak i obywateli, ponieważ o braku pilności zastosowania tych środków świadczy samo stanowisko TSUE, które nie nadało trybu pilnego do rozpoznania tej skargi. Z tego powodu uważamy, że ten wniosek jest przedwczesny. Poza tym, wedle przepisów, można dokonać takiego zabezpieczenia wtedy, gdy państwo członkowskie nie zastosuje się do wydania wyroku, a wyroku jeszcze nie ma – powiedziała Anna Dalkowska.Wiceszefowa resortu sprawiedliwości odniosła się także do kar, jakie rzekomo mają grozić Polsce.– Informacje są nieprawdziwe i niepotwierdzone przez żaden oficjalny organ. Mało tego, Komisja nie wnioskowała o zastosowanie jakichkolwiek kar. O nich można byłoby mówić, gdyby taki wniosek został sformułowany – tłumaczyła.Wiceminister dodała, że KE nie wnioskowała w dokumencie o zastosowanie jakichkolwiek kar.


W styczniu KE wystąpiła do TSUE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona.


RIRM


Źródło: radiomaryja.pl, 14

mj   
     
   © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.  
Webmaster: e-mail (0-18) 449 00 77
 
www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł