Portal
Sobota - 19 wrzesnia 2020 Januarego, Konstancji, Leopolda     "Jeśli człowiek traci szacunek dla najmniejszej cząstki życia, traci szacunek dla całego życia" - Albert Schweitzer  
   
     
Szukaj wg branz
Dodaj wpis


2020-08-03 NIK: system aktywizacji osób bezdomnych nie jest skuteczny

System aktywizacji osób bezdomnych nie jest skuteczny – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Większość instytucji zobowiązanych do pomocy osobom bezdomnym skupia się jedynie na zapewnieniu schronienia, posiłku czy dostarczeniu ubrań. 


W ostatnich latach liczba osób bezdomnych spada. W ubiegłym roku było ich 30 tys., czyli niemal o 6 tys. mniej niż w roku 2015. W 2016 roku wprowadzono zmiany w ustawie o pomocy społecznej, które miały pomóc osobom bezdomnym osiągnąć życiową samodzielność. Okazuje się jednak, że system aktywizacji nie jest skuteczny – oznajmił prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.– System aktywizacji, dzięki któremu osoby bezdomne mogłyby osiągać życiową samodzielność, sprawdza się słabo. Składają się na niego działania administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Jednak nie są one ani spójne, ani skuteczne. Pomimo kolejnych zmian ustawowych, tylko pojedyncze organizacje prowadzą akcje i działania, które rzeczywiście pomagają bezdomnym osiągać życiową samodzielność – poinformował prezes NIK.Z raportu NIK wynika, że większość instytucji zobowiązanych do pomocy osobom bezdomnym nadal skupia się jedynie na zapewnieniu schronienia i posiłku czy dostarczeniu niezbędnych ubrań. Tylko jedna spośród 34 skontrolowanych instytucji w pełni realizowała zadania, które wynikają z przepisów mających prowadzić do usamodzielnienia się osób bezdomnych – to Caritas Archidiecezji Katowickiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało dwa programy osłonowe dla osób bezdomnych. Dzięki temu organizacje pozarządowe otrzymywały dofinansowanie, które powinny były przeznaczyć na poprawę standardów życia w schroniskach czy noclegowniach oraz na aktywizację osób bezdomnych.– Resort nie monitorował jednak na bieżąco ich realizacji. Ministerialną kontrolą objęto zaledwie dwie ze 117 umów zawartych w latach 2016-2017 z organizacjami pozarządowymi. Tym samym resort nie miał wiarygodnych danych o tym, czy środki przekazane na wsparcie bezdomnym wydano prawidłowo. Resort nie monitorował też jakości usług oferowanych przez schroniska dla bezdomnych, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegownie i ogrzewalnie – mówił Marian Banaś.Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ubiegłego roku, najwięcej osób bezdomnych było w województwach: mazowieckim, śląskim, pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Zdecydowana większość – ponad 80 proc. osób – przebywała w placówkach.


TV Trwam News


Żródło: radiomaryja.pl,

mj

   
     
   © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.  
Webmaster: e-mail (0-18) 449 00 77
 
www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł