Portal
Sobota - 19 wrzesnia 2020 Januarego, Konstancji, Leopolda     "Jeśli człowiek traci szacunek dla najmniejszej cząstki życia, traci szacunek dla całego życia" - Albert Schweitzer  
   
     
Szukaj wg branz
Dodaj wpis


2020-08-03 [TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: W sierpniu Kościół w Polsce zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o abstynencji od alkoholu

W sierpniu Kościół w Polsce zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o abstynencji od alkoholu. Chciejmy podjąć konieczną dla ratowania naszej ojczyzny decyzję w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa i inne grzechy nałogowe popełniane przez Polaków – apelował ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych KEP, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.


Ostatnim elementem sakramentu pokuty i pojednania jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. To także dziewiąty krok i jeden z koniecznych warunków na drodze kształtowania cnoty trzeźwości.– Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet jeśli sprawca otrzymał przebaczenie. Jeśli jest rzeczą niemożliwą publiczne naprawienie szkody, należy to zrobić w sposób ukryty. Jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony bezpośrednio, powinien otrzymać zadośćuczynienie moralne w imię miłości. Obowiązek naprawienia krzywdy dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka – oznajmił ks. bp Tadeusz Bronakowski.Św. Paweł, apostoł narodów, w Liście do Rzymian napisał: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”. Felietonista podkreślił, że zadośćuczynienie powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody.– Akty zadośćuczynienia są znakiem, że człowiek autentycznie rozpoczyna nowe życie oparte na zasadach miłości Boga i bliźniego. Dobrze wiemy, że po sakramentalnym rozgrzeszeniu pozostaje w duszy chrześcijanina pewien obszar mroku, będący skutkiem ran grzechowych, niedoskonałości skruchy, osłabienia władz duchowych, w których tkwi jeszcze pozostałe, zakaźne ognisko grzechu, wciąż wymagające walki z nim poprzez umartwienie i pokutę. Takie znaczenie ma pokorne i szczere zadośćuczynienie. Dziewiąty krok jest zadaniem na całe życie, na każdy dzień – mówił apostoł trzeźwości.Ks. bp Tadeusz Bronakowski podkreślił, że tylko Bóg jest w stanie pomóc człowiekowi na drodze do trzeźwości. Jak dodał, wierność miłości, do której został przywrócony człowiek przez odpuszczenie grzechów, pozwoli na duchowe zdrowie. Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych KEP przypomniał również o powstrzymywaniu się od spożywania alkoholu w sierpniu – miesiącu trzeźwości.– W sierpniu Kościół w Polsce zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o abstynencji od alkoholu. (…) Zachęcam do odważnego świadectwa abstynencji w swoich rodzinach, w pracy, podczas urlopów i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Chciejmy podjąć konieczną dla ratowania naszej ojczyzny decyzję w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa i inne grzechy nałogowe popełniane przez Polaków. Wielki apostoł trzeźwości ks. kard. Stefan Wyszyński pisał, że wstrzymanie się wiernych od napojów alkoholowych jest aktem umartwienia miłym Bogu i pożytecznym duszom, a zarazem wielkim wynagrodzeniem Bogu za grzechy nadużycia i zgorszenia płynące z pijaństwa – akcentował duchowny.


– Pomyślmy, jak wiele krzywd zostało wyrządzonych na naszej ojczystej ziemi z powodu nietrzeźwości. Poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za ten stan rzeczy, nawet jeśli sami zawsze zachowujemy trzeźwość. Jesteśmy wspólnotą i być może za mało gorliwie modlimy się w intencji przezwyciężenia wielkiego zła, za mało składamy duchowych ofiar. Sierpień 2020 roku to nowa szansa, aby to zmienić. Nie zmarnujmy jej – apelował.radiomaryja.pl


Żródło: radiomaryja.pl,

mj

   
     
   © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.  
Webmaster: e-mail (0-18) 449 00 77
 
www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł